TURISTIÈKA ZAJEDNICA MJESTA BOŽAVE
BOŽAVA
“Maslinom ovinèana, u dubokoj šumi spava..”
Arsen Dediæ
KATALOG INFORMACIJA

Na temelju èlanka 17. Zakona o turistièkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), èlanka 20. Statuta Turistièke zajednice mjesta Božavate Odluke Turistièkog vijeæa Turistièke zajednice mjesta Božava od 31. ožujka 2019. godine, Turistièko vijeæe Turistièke zajednice mjesta Božava raspisuje

NATJEÈAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turistièkog ureda Turistièke zajednice mjesta Božava.

Link na natjeèaj